Nhà xưởng, kho bãi

Sản phẩm camera thân bao quát rộng và xa phù hợp môi trường quan sát hoạt động tổng quát