Tin tức

slider-6

Tầm quan trọng của camera giám sát ở các cửa hàng

Các cửa hàng bán lẻ thường rất lớn, bận rộn và rất đông người. Quy mô của các cửa hàng bán lẻ là cơ hội dễ lôi kéo nhiều loại trộm cắp hơn thông thường. Do đó, các cửa hàng bán lẻ cần thiết nên lắp đặt camera quan sát qua mạng Cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng cơ hội ăn cắp ở các cửa hàng bán lẻ cao hơn và tương phản ở các cửa hàng nhỏ [...]